Podstawowe formy zatrudnienia pracowników

Zbiór porad dla poszukujących pracy

Podstawowe formy zatrudnienia pracowników

Zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla zatrudnionego, kluczowe znaczenie ma forma zatrudnienia. W tej kwestii nie ma jednak dowolności i umowy zawierać należy zgodnie z przepisami prawa. Nieodpowiednie dobranie sposobu nawiązania współpracy skutkować może nieprzyjemnymi konsekwencjami, takimi jak chociażby spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy brak określonych przywilejów. Dlatego właśnie warto mieć rozeznanie w tym temacie, aby uniknąć nieporozumień i jednocześnie wynegocjować jak najlepsze warunki.

 

Jakie są podstawowe formy zatrudniania pracowników?

Do najbardziej rozpowszechnionych form nawiązywania współpracy zaliczyć należy z pewnością:

 

  • umowę o pracę
  • umowę zlecenie
  • umowę o dzieło

 

Co istotne, każda z nich charakteryzuje się nieco odmiennymi cechami. Zarówno osoby świadczące pracę, jak i przedsiębiorcy, często mają problem z rozróżnieniem poszczególnych umów, a co za tym idzie – nie są w pełni świadomi tego, która z nich będzie odpowiednia dla ich aktualnej sytuacji.

 

Umowa o pracę

Umowa o pracę opiera się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, a co za tym idzie – niesie ze sobą największą ochronę praw pracownika. Jednocześnie wydaje się być najbardziej oficjalną, stałą i zobowiązującą formą dla obu stron. Kodeks Pracy nakłada określone obowiązki zarówno na zatrudnionego, jak i na zatrudniającego. Tutaj zatem zastosowania znajdą regulacje dotyczące urlopu, obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, obligatoryjnego opłacania składek ZUS, a także przepisy nakazujące pracownikowi dbałość o dobro zakładu, a właścicielowi firmy – zachowanie okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy (z wyjątkiem określonych sytuacji).

 

Umowa zlecenie

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, sprawa w przypadku umowy zlecenie jest bardziej skomplikowana. Od pracy studenta do 26 roku życia nie odprowadza się składek na takiej umowie, natomiast ustalenie obowiązku ubezpieczeń w przypadku innych osób zależy od wielu czynników – chociażby od dochodów w innych miejscach pracy. Na umowie zlecenie niekoniecznie będzie okres wypowiedzenia, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a prawa do urlopu zwyczajnie nie ma. Jeżeli prace na takim kontrakcie wykonywane są pod kierownictwem pracodawcy, a także w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, istnieją podstawy, aby uznać taką współpracę za umowę o pracę.

 

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest formą szczególną, ponieważ może być zawarta wyłącznie na wykonanie dzieła – powinno mieć ono indywidualny i twórczy charakter, a zatem ZUS często kwestionuje chociażby działania muzyków, jako odtwórców. Składek na ubezpieczenie od umowy o dzieło się nie odprowadza, a sam kontrakt bazuje na rezultacie – to on się liczy, a nie podejmowane staranne działanie.

Rozróżnienie poszczególnych typów umów nie powinno sprawiać większych problemów, a jednak nieraz jest trudne – zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Zawarty kontrakt powinien odzwierciedlać sytuację faktyczną i być do niej dopasowany, dlatego zorientowanie w tych kwestiach jest kluczowe.

 

No Comments

Add your comment