Na czym polega praca w HR?

Zbiór porad dla poszukujących pracy

Na czym polega praca w HR?

Specjaliści HR to osoby, których nie może zabraknąć w żadnym większym przedsiębiorstwie. Pojęcie Human Resources pochodzi z języka angielskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „zasoby ludzkie”. Zarządzanie tymi zasobami obejmują wszystkie te aktywności przedsiębiorstwa, które służą pozyskaniu i utrzymaniu niezbędnych w firmie osób. Zarządzanie zasobami ludzkimi to również planowanie oraz ocena zasobów, selekcja pracowników oraz kwestie zwolnień. Ale na czym dokładniej polega praca HR-owca, jakie są jego obowiązki oraz które kryteria podczas rekrutacji na to stanowisko są najważniejsze? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

 

Czym zajmuje się specjalista HR?

 

Uważa się, że za podstawowy obowiązek osoby zatrudnionej na stanowisku związanym z HR jest zatrudnianie nowych osób. Z tym zadaniem związany jest cały szereg działań, bowiem sama rekrutacja to dopiero początek. Praca w dziale HR wiąże się również z diagnozowaniem ewentualnych problemów z motywacją oraz poprawianie efektywności pracy zatrudnionych osób. Osoba pracująca w dziale HR to swoisty łącznik między pracodawcą a pracownikiem.

 

Twardy i miękki HR

 

Osoba specjalizująca się w tzw. twardym HR zajmuje się takimi kwestiami jak prowadzenie akt osobowych, aneksów, przygotowywaniem umów. Niebagatelną rolę odgrywa znajomość prawa pracy i różnorodnych przepisów (oraz aktualizowanie tej wiedzy). Do codziennych obowiązków takiej osoby należy bowiem również dbanie o sprawy i dokumentacje związaną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędami Skarbowymi.

Dział zwany miękkim HR to dbanie o kapitał ludzki pod kątem ich możliwości. To najczęściej ten dział dba o selekcję kandydatów, rekrutację, organizowanie kursów i szkoleń zgodnych z aktualnymi potrzebami firmy. Wszystko po to, aby zatrudniona osoba mogła w jak największym stopniu wykorzystać swój potencjał i, tym samym, przysłużyć się dobru przedsiębiorstwa.

 

Początek kariery w HR

 

Przede wszystkim osoba, która chciałaby rozwijać się w tej branży powinna mieć świetne zdolności interpersonalne, ponieważ praca w HR to praca z ludźmi. Z tego powodu przewagę na rynku pracy mogą mieć osoby, legitymujące się wykształceniem w takich dziedzinach jak psychologia i socjologia. Przydatne okazać się mogą również dyplomy z marketingu oraz zarządzania. Często jednak to nie tyle wykształcenie zachęca pracodawców do zatrudnienia pracownika. Większość ogłoszeń zawiera bowiem informacje o tym, że priorytetowo będą traktowane osoby z doświadczeniem (czasem doświadczenie to wymóg konieczny). Dlatego, jeśli interesuje nas ta branża, warto podczas studiów rozejrzeć się za praktykami lub stażem lub dodatkową pracą w tym zawodzie. W ten sposób nie tylko zdobędziemy nową pozycję w CV, ale przekonamy się, czy to rzeczywiście ta branża, w której chcemy się rozwijać.

Jak widać HR-owiec może robić wiele rzeczy, a jego zadania nie ograniczają się jedynie do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Praca w HR obejmuje różnorodne zadania związane z potencjałem ludzkim. Jeśli więc cechujesz się otwartością na ludzi i opisane wyżej zadania cię interesują, to może być idealna ścieżka kariery dla ciebie.

 

No Comments

Add your comment