Podwyżki płacy minimalnej 2019

Zbiór porad dla poszukujących pracy

Podwyżki płacy minimalnej 2019

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę to informacja istotna nie tylko dla tych osób, które otrzymują tzw. minimalną krajową czy są wynagradzani przez zleceniodawców minimalną stawką godzinową. W polskim prawie pracy wynagrodzenie minimalne ma duże znaczenie z punktu ustalania wysokości różnych świadczeń czy odszkodowań.

 

Podwyżka płacy minimalnej w roku 2019

 

Rząd postanowił w tym roku po raz kolejny podnieść wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. Płaca minimalna od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł, co jest wzrostem o 150 zł, a stawka godzinowa wynosi 14,7 zł brutto. To podwyżka o 1 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego. Wprawdzie w czerwcu 2018 roku rząd zaproponował podwyżkę o 120 zł, ale na forum Rady Dialogu Społecznego nie doszło do porozumienia.

Jednak jest i wiadomość zła dla pracowników budżetówki. Rząd przygotował już projekt ustawy, która usuwa ze składu płacy minimalnej dodatki za staż pracy, ale te przepisy wejdą w życie dopiero w roku 2020. Oznacza to, że tyle samo obecnie zarabia osoba rozpoczynająca pracę w administracji i ta, która posiada długi staż pracy i przysługuje jej dodatek za posługę lat, który wchodzi w skład wynagrodzenia minimalnego.

 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia – co to oznacza dla Polaków?

 

Warto pamiętać o tym, że im wyższe wynagrodzenie minimalne, tym większy jest dodatek za pracę w nocy, odszkodowanie za mobbing, odprawa przy zwolnieniach grupowych czy minimalna podstawa zasiłku chorobowego. Wraz ze wzrostem tzw. płacy minimalnej rośnie również podstawa wymiaru składek w ramach małego ZUS-u, z którego korzystają osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata. Ponadto minimalne wynagrodzenie za pracę służy do określania limitu kwot wolnych od potrącenia z wynagrodzenia.

 

Wysokość płacy minimalnej a praca w budżetówce

 

Pracownicy budżetówki cały czas czekają na zmianę zasad wyliczania wysokości płacy minimalnej. Obecnie mają| bowiem miejsce pewne patologie. Stawka pracownika starszego bywa niższa niż stawka pracownika nowego.  Wynika to z tego, że podczas ustalania wynagrodzenia minimalnego za pracę, co dotyczy wielu osób zatrudnionych w strefie budżetowej, bierze się pod uwagę dodatki stażowe, które są wliczane do wysokości wynagrodzenia minimalnego. Starci pracownicy mają z tego tytułu dużą część wynagrodzenia, w przeciwieństwie do pracowników nowych. W efekcie podwyżka płacy minimalnej dla starszych pracowników oznacza obniżkę zasadniczej części wynagrodzenia.

Rząd planuje zmienić to  w najbliższym czasie. Rozważane są zmiany polegające na etapowym wyłączeniu poszczególnych elementów wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osłabi to jednak dynamikę wzrostu płacy minimalnej, co ma być odczuwalne przede wszystkim dla pracowników bardzo młodych. Skorzystają na tym natomiast pracownicy z długim stażem. Co ciekawe, będzie do w zasadzie nieodczuwalne w gospodarce, gdzie dodatki za staż pracy są stosowane raczej rzadko i w wyjątkowych przypadkach.

 

 

No Comments

Add your comment