Tag: zlecenie innej pracy

Zbiór porad dla poszukujących pracy

Kiedy pracodawca może zlecić wykonywanie innej pracy?

Co do zasady pracownik wykonuje pracę, która została przewidziana w umowie o pracę. Są jednak sytuacje, kiedy pracodawca pod pewnymi warunkami może polecić pracownikowi wykonywanie innej pracy, niż ta przewidziana w umowie. Możliwość powierzenia pracownikom innych obowiązków niż te określone w umowie o pracę przewiduje sam kodeks pracy (art. 42§2). Kodeks wymienia cztery bardzo istotne …